Kromatering

Vad är Kromatering?

Kromatering utförs enbart på aluminium. Ytbehandlingen utförs genom att detaljen doppas i en kromhaltig lösning som reagerar med metallytan så att en tunn, icke-metallisk beläggning erhålls på ytan. s k kromatskikt.

Processerna E-clps 4600 och E-clps 3+ är båda två kromfria.

E-clps 4600
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
E-Clps 3+ (VIT)
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd

Kromatering av aluminium

Kromatskikt på aluminium används som transport-, hanterings- och lagringsskydd samt som underlag för lackering. Skiktets korrosionsskyddsförmåga beror på legering, användningsmiljö och typ av kromateringsprocess. God skyddsverkan har skiktet endast under begränsad tid.

Miljöaspekter vid kromatering

Vissa kromatskikt har vid hantering visat sig kunna ge allergiska hudreaktioner. Gula skikt medför större risk än de övriga typerna av kromatskikt. Spillvatten från kromatbad måste renas varvid krom reduceras och utfälls för avskiljning och vidarebefordran till SAKAB.

Ytcenter utför ytbehandling av aluminium och ståldetaljer.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive slipning, polering, lackering och beläggning. Vi har lång erfarenhet och expertis inom området, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen.
Ytcenter i Upplands Väsby AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se