Policy

VERKSAMHETSPOLICY

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete. Vi skall uppfylla policyn genom att:

  • Uppfylla våra kunders förväntningar på leveranser och kvalitet.

  • Medverka till att lösa kundens problem.

  • Följa tillämpliga lagar, föreskrifter och andra tillämpliga krav

  • Ha ett processorienterat arbetssätt där vi ständigt söker möjlighet till att förbättra våra processer.

  • Systematiskt arbeta för att förebygga risker för olyckor och utsläpp och att minska vår miljöpåverkan.

  • Ha en öppen och konstruktiv kommunikation med kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och övriga intressenter i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Kalle Godhe
Verkställande Direktör

Ytcenter utför ytbehandling av aluminium och ståldetaljer.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive slipning, polering, lackering och beläggning. Vi har lång erfarenhet och expertis inom området, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen.
Ytcenter i Upplands Väsby AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se