Ytbehandlingar

Här ser du våra tjänster

Anodisering

Anodisering används som korrosionsskyddande ytbehandling på detaljer av aluminium och aluminiumlegeringar. Ytan blir efter behandlingen hård, korrosionsbeständig, nötningsbeständig och elektriskt isolerande. Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt. 
Läs mer

Svartoxidering

Svartoxidering är en kemisk ytomvandling där stål kokas i starkt alkaliska bad varvid en svart beläggning bildas. Denna beläggning ger ett måttligt korrosionsskydd utan att påverka stålets mekaniska egenskaper. Oftast ökas dock skyddet genom en efterföljande inoljning eller lackering.
Läs mer

Elförzinkning

Elförzinkning är en metod för att skydda detaljer mot korrision. Metoden ger ytan ett katodiskt skydd, zinken agerar som offeranod. Detta innebär att vid en spricka där järn / stål blottas skyddas detaljen av närliggande zink. Därför används ofta förzinkning som grund före lackering. Kan infärgas i färgerna blå, gul och svart. Vi kan förzinka både genom att hänga godset men också i trumma
Läs mer

Kromatering

Kromatering utförs i huvudsak på zink, aluminium och magnesium. Ytbehandlingen utförs genom att detaljen doppas i en kromhaltig lösning som reagerar med metallytan så att en tunn, icke-metallisk beläggning erhålls på ytan. s k kromatskikt. Vi utför tre olika sorters kromatering, gulkromatering (innehåller sexvärt krom) och två miljövänliga alternativ i form av både E-clps 4600 och Surtech 650.
Läs mer

Hårdanodisering

Hårdanodisering eller eloxering är en elektrolytisk ytbehandling av aluminium som ger en mycket hård och korrosionsbeständig yta med elektriskt isolerande egenskaper. Eftersom hårdanodskiktet, som bildas av basmaterialet, ger en dimensionsökning med ca 40-50 % av skiktets tjocklek bör man ta hänsyn till detta vid konstruktion av detaljer med stor måttnoggrannhet.
Läs mer
Ytcenter utför ytbehandling av aluminium och ståldetaljer.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive slipning, polering, lackering och beläggning. Vi har lång erfarenhet och expertis inom området, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen.
Ytcenter i Upplands Väsby AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se